jokesocool

News

OR จับมือบลูบิค กางแผน “ออร์บิท ดิจิทัล”

ออร์บิท ดิจิทัล (Orbit Digital) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ที่ถือหุ้น 100% โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาชั้นนำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดย OR มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 และ BBIK ร้อยละ 60 เผยแผนผลักดันให้ OR ก้าวสู่การเป็นผู้นำ Digital Mobility & Lifestyle ผ่าน 3 โครงการดิจิทัลขนาดใหญ่ เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูล หวังสร้างรายได้และการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัด

นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การมี Digital Capabilities และ Digital Asset เป็นสิ่งสำคัญมากในการขับเคลื่อนองค์กร ออร์บิท ดิจิทัล จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับ OR ในการยกระดับขีดความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง Digital Platform เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค รวมทั้งต่อยอดทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมดิจิทัลผ่านพันธกิจ 3 ประการ คือ การสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างธุรกิจใหม่ และการบ่มเพาะองค์ความรู้และสร้างบุคลากรด้านนวัตกรรมจากภายในองค์กร

การผลักดันโครงการต่างๆ ของ OR ผ่านออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นการร่วมใช้ความเชี่ยวชาญของทั้ง OR ในด้านธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของ BBIK ในด้านกลยุทธ์ และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้าง Digital Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างไร้ขีดจำกัด

น.ส.ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการ Orion และกรรมการบริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด กล่าวว่า ออร์บิท ดิจิทัล จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และบริหารจัดการดิจิทัลแพลตฟอร์มของ OR ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ OR สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle และมี Digital Platform ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายใน ปี 2565 จะมีการเปิดตัว Digital Platform ที่จะเป็นการเชื่อมต่อผู้บริโภค และบริการต่างๆ ของ OR และพันธมิตร ภายใน 1 แอปพลิเคชัน (All in 1 Application) โดยจะเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อพัฒนา Feature ที่หลากหลายทั้งในฝั่งของ Mobility และ Lifestyle ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าในทุกรูปแบบควบคู่ไปกับการเติบโตร่วมกับพันธมิตร

นายปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด ระบุว่า ออร์บิท ดิจิทัล ได้วางแผนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการด้านดิจิทัลของ OR โดยแบ่งแนวทางการทำงานออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งประกอบด้วย ระยะที่ 1 การจัดตั้งและพัฒนาทีมงาน ระยะที่ 2 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและเซอร์วิสต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และระยะที่ 3 การทำ Data Monetization โดยในปี 2565 ออร์บิท ดิจิทัล มีแผนพัฒนา 3 โครงการสำคัญ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการทำงานระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System โครงการพัฒนา All in one Application และโครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และสามารถเริ่มใช้งานระบบทั้งหมดได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีหน้า โดยรายละเอียดโครงการดังกล่าวมีดังนี้

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ Loyalty Management System การพัฒนาและปรับปรุงระบบสมาชิกสำหรับลูกค้าของ OR ไม่ว่าจะเป็นสมาชิก Blue Card และสมาชิกของพันธมิตรธุรกิจให้สามารถเชื่อมต่อและนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก OR ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและทำการแลกคะแนนหรือของรางวัลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม OR และออร์บิท ดิจิทัลตั้งเป้าให้การพัฒนาและปรับปรุงระบบในครั้งนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการผ่านระบบสารสนเทศ และเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบใหม่ๆ กับพันธมิตรธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าและสมาชิก Blue Card ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับปริมาณธุรกรรมและจำนวนสมาชิก Blue Card ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากำลังเปลี่ยนไปอีกด้วย

โครงการพัฒนา All in one Application การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยแนวคิดที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ไว้ในแอปเดียว ถือเป็น One Stop Solutions ที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันและช่วยให้ชีวิตผู้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ได้อย่าง Personalization โดยแอปพลิเคชันนี้จะรวบรวมและเชื่อมต่อกับพันธมิตรในปัจจุบันและอนาคตของ OR ถือเป็นการสร้าง Synergy และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

โครงการเชื่อมต่อระบบต่างๆ ระหว่าง OR และพันธมิตรธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม เชื่อมต่อระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มของธุรกิจ OR และพันธมิตรโดยการผนวกสินค้าและบริการ รวมถึงระบบงานแบ็กออฟฟิศให้เข้าไปอยู่ภายใต้ OR Digital Platform เช่น EV Station App ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการตั้งแต่การวางแผนการเดินทาง แสดงตำแหน่งของสถานีชาร์จไฟฟ้า การจองคิวชาร์จล่วงหน้า รวมถึงระบบการชำระเงินออนไลน์ และ LINE Official Account เพื่อสร้างประสบการการณ์ในการเข้ามาใช้บริการแบบไร้รอยต่อให้ลูกค้า และต่อยอดทางธุรกิจให้กั OR และพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น

โดยในส่วนของการทำ Data Monetization ออร์บิท ดิจิทัลคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2568 โดยจะมีการสร้าง Business Model ขึ้นมาใหม่ระหว่างออร์บิท ดิจิทัลและ OR เพื่อรองรับการสร้างรายได้ในระยะยาวจากการทำ Data Monetization ภายใต้กรอบการดำเนินงานในระยะที่ 3 นี้ ออร์บิท ดิจิทัลยังคงเป็นผู้พัฒนาและดูแลโครงการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในอนาคตให้ OR เพื่อรองรับแผนการดำเนินงานของ OR ภายใต้วิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” ที่ต้องการสร้างโอกาสทุกการเติบโตร่วมกันอีกด้วย

“ออร์บิท ดิจิทัลเป็นผู้พัฒนาและผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีของ OR ทั้งหมดเพื่อปูทางให้ OR เป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ชั้นนำของประเทศ ซึ่งเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานร่วมกันระหว่างออร์บิท ดิจิทัล และบลูบิคจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการเติบโตและต่อยอดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบุคลากรจะทำให้โครงการดิจิทัลของ OR สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยภายใต้แผนพัฒนาดังกล่าวจะสร้างรายได้ให้ออร์บิท ดิจิทัล ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาทต่อปี” นายปกรณ์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมขยายทีมงานคนรุ่นใหม่สายไอทีเพื่อเร่งเสริมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้ OR ซึ่งคาดว่าจะมีบุคลากรรวมกว่า 100 ตำแหน่ง โดยปัจจุบันยังมีการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษาจบใหม่ กลุ่มคนทำงาน หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยสาขาที่เปิดรับจะมีตั้งแต่สายงานพัฒนา เช่น Software Engineer, Business Analyst, UX/UI Designer, Technical Lead, Software Tester, IT Project Manager, System Analyst, Solution Architect และ Infrastructure Engineer สายงาน Digital Product Management เช่น Product Manager, Product Owner และ Product Strategist

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้ายว่า ความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัท ออร์บิท ดิจิทัล ระหว่าง OR และบลูบิคในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มความสำเร็จของทั้ง 2 องค์กร และเชื่อมั่นว่า OR จะสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Mobility & Lifestyle ได้ในที่สุด ในขณะที่บลูบิคเองจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

You may also like...