jokesocool

News

คลังเล็งใช้งบฯกลางดูแลราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการ

รมว.คลังเล็งใช้งบฯกลางดูแลราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการ หลัง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ไม่เข้าข่ายตามวัตถุประสงค์

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการที่จะบรรเทาผลกระทบจากราคาพลังงานผ่านบัตรสวัสดิการ ด้วยการช่วยเหลือก๊าชหุงต้ม (LPG) ที่ปัจจุบันได้รับเงินอุดหนุนค่าซื้อก๊าช 45 บาทต่อครัวเรือน ต่อ 3 เดือน

ซึ่งจะพิจารณาเพิ่มอีก 55 บาท เป็น 100 บาท จะหาแหล่งเงินทุนจากส่วนใดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแหล่งเงินที่จะเข้าไปช่วย คาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนจากงบฯกลาง เนื่องจากไม่สามารถใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาทได้ เพราะไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.ก.

“เรื่องการดูแลราคาพลังงาน ผ่านบัตรสวัสดิการ ถ้าจะมีการช่วย ก็จะเป็นการเติมเงินให้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเงินจากส่วนใด ก็คาดว่าจะใช้เงินจากงบฯกลาง ขณะที่มาตรการช่วยเหลือกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงานที่จะพิจารณาว่าทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด และใช้งบฯเท่าไหร่”

ส่วนจะทันเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมวันที่ 15 มี.ค.นี้หรือไม่ จะต้องรอติดตามจากกระทรวงพลังงาน เนื่องจากกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้เสนอมาตรการดังกล่าว

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หากรัฐบาลเห็นว่ากลุ่มเปราะบางมีอะไรที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เขาสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ก็คงมีการพิจารณาดูแล เพราะบัตรสวัสดิการเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เปราะบางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงการคลังก็ไม่ขัดข้องอยู่แล้ว เนื่องจากมีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/

You may also like...